Skip to content

Prípadová štúdia - Ako spoločnosť Factcool začala riadiť Google Ads na základe marže a nákladov na prepravu

Naša spolupráca so spoločnosťou Factcool začala začiatkom roka 2020. Diskutovalo sa o možnosti implementácie algoritmu MagicScript. Vzhľadom na turbulentný stav ekonomiky nebolo vôbec isté, ktorým smerom a či vôbec sa naša spolupráca vyvinie.

Začiatkom apríla sme však prišli s dvomi novinkami v našom algoritme: Magic Margin a Magic Attribution. Magic Margin predstavuje riadenie biddingu reklamy Google Ads na základe hrubej marže, očistenej o storná, vratky a náklady dopravy, čo marketingový tím a vedenie spoločnosti Factcool veľmi oslovilo.

V čase ekonomickej neistoty, sú riešenia ako spresniť návratnosť investície do PPC reklamy spolu s automatizáciou správy PPC kampaní ešte potrebnejšie ako v časoch blahobytu.

Prípadová štúdia - Ako spoločnosť Factcool začala riadiť Google Ads na základe marže a nákladov na prepravu

Naša spolupráca so spoločnosťou Factcool začala začiatkom roka 2020. Diskutovalo sa o možnosti implementácie algoritmu MagicScript. Vzhľadom na turbulentný stav ekonomiky nebolo vôbec isté, ktorým smerom a či vôbec sa naša spolupráca vyvinie.

Začiatkom apríla sme však prišli s dvomi novinkami v našom algoritme: Magic Margin a Magic Attribution. Magic Margin predstavuje riadenie biddingu reklamy Google Ads na základe hrubej marže, očistenej o storná, vratky a náklady dopravy, čo marketingový tím a vedenie spoločnosti Factcool veľmi oslovilo.

V čase ekonomickej neistoty, sú riešenia ako spresniť návratnosť investície do PPC reklamy spolu s automatizáciou správy PPC kampaní ešte potrebnejšie ako v časoch blahobytu.

Operujeme s factcoolom v týchto krajinách:

Prečo MagicScript?

Po vypočutí podstaty algoritmu MagicScript s implementovaným riadením na maržu Magic Margin a Magic Linear atribučným modelom a nastavení pravidiel spolupráce, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a vypracovaní základných šablón na reportovanie, sme koncom apríla začali spoluprácu.

Tento krok priniesol spoločnosti Factcool veľmi dobré výsledky v obratoch a marži. Okrem týchto výsledkov sme v rámci našich rozhovorov priniesli spoločnosti Factcool ďalšiu pridanú hodnotu formou rád a odporúčaní ohľadom nastavenia účtu. Tieto rady vychádzali z našej dlhoročnej praxe pri spravovaní desiatok účtov našich klientov v takmer dvadsiatich štátoch Európy.

Naše konzultácie mali za následok to, že spoločnosť Factcool zmenila svoj uhol pohľadu pri riadení Google CPC kampaní. Najdôležitejším ukazovateľom sa stala nielen samotná zvýšená marža, ale taktiež aj PNM (podiel nákladov na marži). Tieto dve veličiny vystriedali predchádzajúce, ktoré využíva väčšina eshopov, a síce obrat a PNO (podiel nákladov na obrate). O tom, aké zradné môže byť riadenie na obrat a PNO, sme vás informovali v tomto článku.

Na pozitívny efekt, ktorý priniesla zmena riadenia, sa detailnejšie pozrieme v nasledujúcej časti tejto case study, kde si výsledky našej spolupráce rozoberieme.

Technické podklady práce Magic Margin a Magic Attribution systému riadenia upravené na mieru

Okrem klasického riadenia prostredníctvom MagicScript algoritmu s nadstavbou Magic Attribution (Magic Linear cross channel atribúcie) a Magic Margin algoritmu sme v rámci našej spolupráce vyvinuli mnoho na mieru šitých procesov, ktoré na jednej strane pomohli lepšie riadiť účet spoločnosti Factcool a dosahovať pritom výborné výsledky. Na druhej strane sme vylepšili algoritmy spoločnosti MagicScript.

Jedným z vyššie spomenutých procesov je rozkúskovanie životného cyklu produktov na jednotlivé časti a k ním priradenie jednotlivých percentuálnych pravdepodobností úspešnosti objednávok. Celá marža sa pripočíta, až keď je produkt doručený zákazníkovi. Týmto spôsobom sa snažíme eliminovať dosah budúcich storien a vratiek na výpočty algoritmu. 

Neskôr sme zahrnuli do MagicScript algoritmu (s implementovaným riadením na maržu Magic Margin a cross channel atribučným modelom Magic Linear) aj ceny logistiky jednotlivých objednávok. Vďaka týmto nákladom disponujeme oveľa presnejšími a čistejšími dátami s oveľa lepšou predstavou o výške zisku a nákladovosti kampaní na Google Ads.

Výsledky spolupráce

Medzimesačné porovnanie dvoch podobne sa vyvíjajúcich krajín. Jedna riadená Magic Margin Attribution algoritmom a druhá bola riadená starým spôsobom (Smart kampaňami od Google).
Medzimesačné porovnanie dvoch podobne sa vyvíjajúcich krajín. Jedna riadená Magic Margin Attribution algoritmom a druhá bola riadená starým spôsobom (Smart kampaňami od Google).

Prehľady, ktoré boli pri spolupráci využívané

Vďaka tomu, že sa marža nepriradzovala k objednávkam ihneď v momente vzniku objednávky, ale postupne, podľa toho, v akej časti životného cyklu sa produkt nachádzal, nám marža pribúdala postupne. Na základe tejto zmeny sme vedeli vypočítať, či odhady pravdepodobnosti uskutočnenia sa objednávky, týždeň po jej vzniku, sú správne. Na dosiahnutie tohto cieľa sme použili porovnanie, podľa ktorého sme sledovali vývoj jedného týždňa po dobu 2 mesiacov.

Samozrejme neodmysliteľnou časťou našej práce je aj datastudio, ktoré bolo vytvorené presne podľa zadania a požiadaviek spoločnosti Factcool. Pre lepšiu predstavu uvádzame 2 slidy.

Medzimesačné porovnanie dvoch podobne sa vyvíjajúcich krajín. Jedna riadená Magic Margin Attribution algoritmom a druhá bola riadená starým spôsobom (Smart kampaňami od Google).

A čo na tieto výsledky a spoluprácu hovorí samotný klient, spoločnosť Factcool?

„Prácu so spoločnosťou MagicScript hodnotím ako veľmi efektívnu a plodnú. Oceňujem hlavne proaktívny a vysoko profesionálny prístup zo strany spoločnosti MagicScript. Pravidelné reportovanie v požadovanej kvalite považujem za pozitívum. Pre nás veľkým prínosom je aj zmena uhla pohľadu na meranie dát. A v neposlednom rade o spolupráci hovoria hlavne dosiahnuté výsledky.“ 

Ing. Dávid Zemčák
Konzultant pre automatizáciu online marketingu
Ing. Adela Bednáriková
Factcool – Marketing Manager