Skip to content

Čo je Magic Shopping?

Magic Shopping je algoritmus riadenia Google Shopping kampaní na základe nášho atribučného modelu, Magic Linear, s využitím údajov o maržiach jednotlivých objednávok.

Čo je Magic Shopping?

Magic Shopping je algoritmus riadenia Google Shopping kampaní na základe nášho atribučného modelu Magic Atribution s využitím údajov o maržiach jednotlivých objednávok.

Prečo vznikol Magic Shopping

Riadenie Google Search Ads na maržu sme vám už ukázali v sekcii Magic Margin. Naším ďalším cieľom bolo implementovať riadenie na maržu na Google Shopping. Z praxe vieme, že celistvosť riadania pod taktovkou jedného algoritmu a kontrolou jedného človeka prináša väčšiu efektivitu, rýchlejší rast a menšiu chybovosť.

Spoločné atribúty riadenia Search, Display a Shopping kampaní na maržu:

  • Tak ako pri Magic Margin, aj Magic Shopping môže využívať atribučný model podľa vášho výberu.
  • Potrebujeme denne aktualizovaný feed s ID číslom objednávky a s maržou objednávky.

Odlišnosti riadenia Search, Display a Shopping kampaní na maržu:

Hlavnou odlišnosťou je, že pri Magic Shopping nie je možné využiť feed s ID objednávkami a maržami za posledný rok dozadu tak, ako tomu je pri Magic Margin. Na jednej strane by to mohlo vyzerať ako problém, no my sme to zobrali ako výzvu. Ako sa nám podarilo túto záležitosť vyriešiť? Shopping ako taký má oveľa nižšiu volatilitu ako Search alebo Display kampane, teda je stabilnejší. Od momentu, keď Magic Shopping spustíme, začnú sa zbierať marže v Google Ads. Počkáme približne dva týždne a môžeme začať riadiť.

Na rozdiel od Magic Margin, tu nevieme pracovať so stornami priamo prostredníctvom aktualizácie feedu, keďže sa feed nevyužíva. Vieme ich však spätne importovať, a to dvomi rôznymi spôsobmi. Výber metódy závisí od typu eshopu:

  • vieme importovať storná s dňovým oneskorením, tým pádom by sa mali pokryť aspoň prvé storná.
  • alebo to vieme spraviť tak, že budeme importovať až dokončené objednávky.

Čo je ešte potrebné k úspešnému riadeniu?

Okrem vyššie spomenutých náležitostí potrebujeme na strane klienta realizovať a pridať ešte Custom dimension (User-level scope) v Google Analytics – ten budeme nazývať Click ID. Vďaka tomuto Click ID vieme spárovať maržu objednávky s klikom a klik priradiť k zdroju v konverznej ceste. Následne importujeme marže do Google Analytics, ktoré využijeme pri prepočtoch v algoritmoch.

Zaujali sme Vás?

Chcete vedieť viac?