Skip to content

FAQ

Tu nájdete všetky odpovede na otázky, ktoré nám najčastejšie klienti dávajú.

FAQ

Tu nájdete všetky odpovede na otázky, ktoré nám najčastejšie klienti dávajú.

Algoritmus MagicScript-u počíta, kam má v rámci kampane klienta minúť peniaze s cieľom maximalizácie obratu pri zadefinovanom PNO. Napríklad aj medzi jednotlivými krajinami.
Vždy potrebujeme od klienta vedieť konkrétne percento PNO alebo percento z marže – a na základe týchto údajov nastavíme algoritmus MagicScript-u. Cieľ je čo najefektívnejšie využiť rozpočet klienta investovaný do PPC reklamy.
Pri veľkých účtoch Google Analytics neposkytuje presné dáta – efekt sampling-u, a preto si tieto dáta spracovávame sami a tak eliminujeme nepresnosti v Google Analytics.
Bidding nastavujeme pre každú AdGroup, kľúčové slovo, produkt alebo “product group”, a v Google Shopping osobitne. Účet tiež nastavujeme každú hodinu – bid adjustment – a podľa toho, ako sa vyvíja situácia v rámci dňa, nastavenia upravujeme. Taktiež podľa typu zariadenia – mobile, desktop, tablet.
Čo sa týka štatistík, berieme do úvahy štyri časové obdobia – deň, týždeň, mesiac a rok, ale je to tiež nastaviteľné pre každý účet individuálne podľa správania zákazníkov. Pracujeme s celou históriou dát klienta a riadime individuálne každé kľúčové slovo alebo produkt.

MagicScript je nástroj, ktorý pod jednou strechou rieši automatizáciu riadenia (bidding-u) viacerých PPC systémov, a to: Google AdWords, Google Shopping, Heureka.cz/sk, Zboží.cz, Sklik.cz, Compari.ro, Arukereso.hu, Najnakup.sk;
MagicScript dokážeme za niekoľko dní upraviť spustenie na ľubovoľnom cenovom porovnávači podporujúcom XML feed s definovaným parametrom pre CPC_bid. V podstate vieme integrovať MagicScript na každú PPC platformu podporujúcu externý vstup dát ako Yandex a Bing.

Klienti MagicScript-u sú eshop-y, ktorým záleží na maximalizovaní ich ziskovosti. Klienti MagicScript-u chápu automatizáciu, algoritmy a machine learning ako pomôcky pre zvyšovanie konkurenčnej výhody a ako nevyhnutné ingrediencie pre ďalší udržateľný rast ich podnikania. Medzi klientov MagicScript-u patria rýchlorastúce a expandujúce eshopy, lídri svojich vertikál, retail značky budujúce svoju online pozíciu. Všetky referencie si môžete pozrieť na stránke MagicScript-u v sekcii referencie.

MagicScript udržuje rovnakú nákladovosť, no míňa viac prostriedkov, ak to dáva zmysel, a teda, ak sa to pozitívne prejaví na konverziách.
Napríklad: klient predávajúci pneumatiky sa ráno zobudí a je nasnežené. MagicScript na základe správania ľudí (začali v panike ráno nakupovať) zvýši pozície reklamy priamo úmerne zvýšenej miery konverzie, a teda zvýši míňanie v rámci PPC kampane na efektívne maximum. Týmto spôsobom sa využije príležitosť dopytu, na ktorý by človek manuálne nevedel tak rýchlo a presne reagovať. Zároveň sa s každým klikom na reklamu algoritmom prepočítava, či predaný tovar svojím obratom nevytvára priestor na ďalšie efektívne zvýšenie pozícii alebo naopak, či predaj lacného tovaru neudá trend znižovania cien klikov. MagicScript vyhodnocuje míňanie prostriedkov v rámci dňa, týždňa, mesiaca a porovnáva spätne. Vďaka tejto štatistickej presnosti a pohľadu späť do celej histórie reklamného účtu klienta vie presne reagovať a znižovať alebo zvyšovať ceny klikov (napr. šetriť peniaze cez víkend, pridať v druhej časti mesiaca po výplatách, inak riadiť kampane v ranných hodinách, inak cez obed, inak večer.
Samozrejmosťou je tiež denný dohľad PPC špecialistu, ktorý pravidelne kontroluje nastavenia a výsledky a neustále prispôsobuje algoritmus na mieru klienta a jeho zákazníkom (takýto dohľad iné nástroje neponúkajú).

MagicScript nenahrádza činnosť agentúry – je tam symbióza – totiž, my len preberáme štatisticky náročnú časť činností agentúry, konkrétne bidding.
Agentúra sa potom, v rámci ušetreného času a budgetu – môže venovať kreatívnejším aktivitám na Vašej kampani; zlepšovaniu kvality textov, výskumu keywords, atď.
Náklady na MagicScript sa Vám vrátia vo forme kvalitného bidding-u = zvýšeného výkonu kampaní.

Áno, formou A/B testingu vieme testovať – porovnávať – výkon MagicScript-u a vášho súčasného riadenia. A/B testing je možný v prostredí Google AdWords s nástrojom Experiments. Takýto testovací režim je možné použiť len pre Search a Display, no nie pre Google Shopping ani cenové porovnávače.

Všetko závisí na vzájomnej dohode. Napríklad, veľký klient MagicScript-u Eyerim takto akceleruje svoje AdWords účty v nových krajinách – expanzia – zároveň s menším množstvom dát a nižšou úrovňou míňania prostriedkov na kampani.
V prípade, ak chýba štatistika, MagicScript nastaví systém dedenia štatistík podľa skúseností z odvetvia.

Pri tvorbe nových kampaní, kde neexistujú historické dáta, je dôležité nejako začať, no zároveň aj rozumne míňať. V MagicScript-e sme pre takéto prípady vyvinuli vlastný mechanizmus na testovanie nových výrazov.

MagicScript riadi aktuálne viac ako 70 reklamných účtov. Firiem, ktoré prestali využívať MagicScript rátame v jednotkách. Firmy, čo odišli, buď zmenili stratégiu firmy, vypli AdWords ako reklamný kanál, alebo sa rozhodli pre spoluprácu s agentúrou, ktorá testuje iné riešenie. Máme len jeden prípad, kedy sme aj napriek dostatočnému množstvu dát nevedeli zmerať štatisticky výraznejší nárast efektivity riadenia ako 10%.

Existuje možnosť zazálohovať pôvodný stav účtu – klient sa vie k nastaveniam spätne dostať.

Bid meníme podľa typu zariadenia (mobile, tablet, desktop).
Toto považujeme za veľmi dôležité; v priebehu mesiacov sa tieto pomery menia a veľmi často sa u klientov stretávame s tým, že tieto hodnoty raz niekto nastavil, a potom sa na to zabudlo.

Pri množstve spracovaných dát sme nikdy technický problém nemali. Samozrejme, podmienka bezproblémovej funkčnosti sú dobré vstupné údaje, preto vždy kontrolujeme správnosť údajov v Google Analytics vs. údaje v porovnávačoch a Google AdWords a Google Merchant centre.
Prvé dni po nasadení MagicScript aktívne sleduje náš PPC špecialista, a to niekoľkokrát denne. Začíname stredovým, konzervatívnejším, nastavením a postupne akcelerujeme v mantineloch riadenia účtu dohodnutých s klientom.

Na strane MagicScript-u 1 deň. Vzhľadom na celkovú komunikáciu nastavenia preferencií klienta nám to s rezervou trvá 2-3 dni. Potrebujeme prístupy do Google Analytics a Google Adwords respektíve konkrétneho cenového porovnávača (Heureka, Najnákup, a pod. ).
Odporúčanie alebo skôr podmienka pre správne fungovanie po nasadení MagicScript-u: dôležité je ďalej nezasahovať do bidding-u manuálne.
Taktiež, zásadná vec je, že vždy, ak príde k radikálnej zmene na strane klienta (napr. výpadok webu), je nevyhnutné o tom informovať PPC špecialistu z MagicScript-u.
Google Shopping si v začiatkoch vyžaduje kontrolu správneho nastavenia štruktúry kampaní na cca 2-3 hodiny z dôvodu, že implementácia na nedostatočnú infraštruktúru kampane neprinesie želané výsledky.

Áno, exkluzivitu v segmente klienta je možné dohodnúť za vyšší poplatok a samozrejme všetci klienti sú krytí podpísanou NDA zmluvou.
V tomto prípade je ale potrebné podotknúť, že nie je v našich silách ovplyvniť celkovú kvalitu reklamy klienta. MagicScript síce bidding PPC reklamu riadi, a riadi ju efektívne, no kvalita textu, obsahu, relevantnosť, a podobne, sú dimenzie výlučne v správe klienta.
Ak napríklad nastane situácia, že traja klienti (eshop-y) z rovnakého segmentu používajúci MagicScript biddujú s rovnakým produktom, či typom produktov, na výsledný efekt má vplyv aj PNO a ďalšie parametre ich kampane.

Ponúkame dve efektívne riešenia prioritizácie:

  1. maržou – ak danú kampaň riadime na princípe marže, klient určí, akú časť obchodnej marže investuje do PPC reklamy. Percento marže sa definuje na každý ponúkaný produkt individuálne. Následne, logicky, produkty, ktoré klientovi zarábajú viac (majú väčšiu maržu), budú MagicScript-om tlačené k vyšším pozíciám PPC reklamy.
  2. Ak si klient pomocou kategórie produktov určí vyššiu prioritu (napríklad zadefinuje vyššie PNO (podiel nákladov na obrate) pre danú kategóriu), bude MagicScript prioritizovať pozície reklamy tak, aby eshop predával podľa svojich priorít aj za cenu vyšších nákladov na tieto produkty. V praxi takého prioritizovanie potrebuje obchodné oddelenie, ktoré potrebuje dosiahnuť určité množstvo predajov, napr. aby dostalo lepšie nákupne ceny.

Áno, mali sme aj situácie, kedy klient nechcel nasledovať biznis logiku ale otestovať určitý efekt značky. Nastavili sme testovací režim na týždeň s cieľom byť stále v TOP pozícii. PNO drasticky vyletelo až tak, že klient sám usúdil, že sa vráti k riadeniu podľa PNO (% podiel z obratu do reklamy)i – štandardnému režimu MagicScript-u.
Zo štandardného režimu Magic Script-u vieme oddeliť a tlačiť vybrané produkty, no je potrebné počítať s výrazne vyššou nákladovosťou na kampaň.

Okrem iného najmä situácia v danom segmente produktu. Napríklad klient Euronics viedol veľkú TV kampaň, čo samozrejme u spotrebiteľov zviditeľnilo túto značku.
Iný príklad je klient TonerPartner, ktorý pracuje v segmente tlačiarenských tonerov, kde je dlhodobo veľký konkurenčný boj, a čo je pre daný segment typické.

Je to poplatok za správu automatického bidding-u. Nástroj MagicScript + ľudský dohľad. Okrem toho tiež označíme problém, ak taký identifikujeme v Google Analytics klienta, alebo v Google Shopping. Taktiež môže klient počítať s našou asistenciou v rámci príslušnej oblasti v PPC. Vieme na požiadanie urobiť extra audit zhodnotenia nastavenia AdWords, Google Shopping kampani a odporučiť optimalizáciu štruktúry a pod.