Skip to content

FAQ

Tu nájdete všetky odpovede na otázky, ktoré nám najčastejšie klienti dávajú.

FAQ

Tu nájdete všetky odpovede na otázky, ktoré nám najčastejšie klienti dávajú.

Algoritmus MagicScript funguje na princípe Machine Learning – je schopný spracovať obrovské množstvo dát, ktoré neustále vyhodnocuje v reálnom čase. Vďaka tomu upravuje cenu za klik častejšie ako človek, a to až na úroveň kľúčových slov. Prepočítava, kde sa peniaze klienta majú investovať na základe vopred definovaných parametrov (podiel nákladov na obrate alebo podiel nákladov na marži) a s cieľom určeným pri prvotnej analýze (maximalizácia obratu/marže, stabilizácia nákladov a pod.). Pre výpočet najvýhodnejšej ceny za preklik berie do úvahy parametre, ako click through rate, landing page, priemernú hodnotu objednávky a mnoho iných. Účty našich klientov kontrolujú  2-krát denne PPC špecialisti, ktorí na situáciu, ktorú by algoritmus zachytil až o pár hodín alebo dní (napríklad sa minie tovar na sklade), dokážu flexibilne zareagovať.

MagicScript je nástroj, ktorý pod jednou strechou rieši automatizáciu riadenia (biddingu) viacerých PPC systémov, a to: Google AdWords, Google Shopping, Heureka.cz/sk, Zboží.cz, Compari.ro.

MagicScript dokážeme za niekoľko dní upraviť a spustiť na ľubovoľnom cenovom porovnávači podporujúcom XML feed s definovaným parametrom pre CPC_bid. V podstate vieme integrovať MagicScript na každú PPC platformu podporujúcu externý vstup dát ako Yandex a Bing.

MagicScript je určený pre všetkých, ktorí inzerujú svoje produkty na Google Ads alebo na cenových porovnávačoch, ako je Heureka, FAVI, GLAMI, Biano a podobne. Táto technológia bola primárne vyvinutá pre veľkých hráčov na trhu. Postupom času sme ju dokázali implementovať a sprístupniť aj malým a stredným podnikom, ktoré dosahujú porovnateľne dobré výsledky. Našimi klientmi sú eshopy, freelance PPC špecialisti, ale taktiež marketingové agentúry, ktoré sa snažia využívať svoj čas efektívne, automatizovať bidding a priniesť svojim klientom konkurenčnú výhodu.

MagicScript vyhodnocuje míňanie prostriedkov v rámci dňa, týždňa, mesiaca. Vďaka tejto štatistickej presnosti a pohľadu späť do celej histórie reklamného účtu klienta, vie presne reagovať a znižovať alebo zvyšovať ceny klikov (napr. šetriť peniaze cez víkend, pridať v druhej časti mesiaca po výplatách, inak riadiť kampane v ranných, obedných a večerných hodinách).

Samozrejme, na chod algoritmu každodenne dohliadajú špecialisti. Tí vyhodnocujú, akým spôsobom sa riadenie vyvíja, na základe čoho dokážeme veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na jednotlivé zmeny, či už z externého prostredia, alebo zo strany zákazníka. Podľa historického vývoja a odporúčaní od zákazníka vieme presne, ako riadiť bidding počas sezóny, ako aj mimo nej.

MagicScript nenahrádza činnosť agentúry, ale je s ňou v symbióze. My preberáme štatisticky náročnú časť činností agentúry, konkrétne bidding. Agentúra sa potom, v rámci ušetreného času a budgetu, môže venovať kreatívnejším aktivitám na vašej kampani; zlepšovaniu kvality textov, výskumu keywords, atď. Náklady na MagicScript sa vám vrátia vo forme kvalitného biddingu = zvýšeného výkonu kampaní.

Najpodstatnejším atribútom, ktorý je pre chod MagicScript algoritmu potrebný, sú transakcie. Aj keď klient míňa menej kreditu a má dostatok konverzií, vie mu MagicScript priniesť výsledky. Avšak elementárnou podstatou nášho algoritmu je realokácia kreditu z kľúčových slov, ktoré kredit míňajú a nenosia transakcie, na tie, ktoré transakcie nosia. Čím menší je objem prostriedkov, ktoré MagicScript môže premiestniť, tým menší je dopad na rast účtu. Preto, ak k nám takýto potencionálny klient príde, stažíme sa vypracovať stratégiu, ako tento kredit v dohľadnej dobe čo najviac zvýšiť pri zachovanej efektivite tak, aby mu priniesol čo najvyšší rast obratu.

V prípade, ak klient nemá historické dáta na kľúčových slovách, MagicScript nastaví systém využívania štatistík podľa odvetvia, využije tzv. benchmark. Tým dané kľúčové slová porovnáva s rovnakými alebo podobnými slovami do doby, pokiaľ nazbiera dostatok štatistických dát, aby mohol fungovať iba na základe vlastných historických dát.

MagicScript riadi aktuálne viac ako 80 reklamných účtov. Firiem, ktoré prestali využívať MagicScript rátame v jednotkách. Tie, čo odišli, buď zmenili stratégiu firmy, vypli AdWords ako reklamný kanál, alebo sa rozhodli pre spoluprácu s agentúrou, ktorá testuje iné riešenie. Historicky máme menej ako 5 prípadov, kedy sme aj napriek dostatočnému množstvu dát nevedeli zmerať štatisticky výraznejší nárast efektivity riadenia ako 10%.

Existuje možnosť zálohovať pôvodný stav účtu – klient sa vie k nastaveniam, ktoré boli pred spustením MagicScript algoritmu spätne dostať. Týmto krokom však klient nebude mať k dispozícií údaje o riadení účtu MagicScript algoritmom, pretože toto obdobie nebude zahrnuté v zálohe.

MagicScript pri nastavovaní najvýhodnejšej ceny za preklik pozerá aj na typ zariadenia (mobile, tablet, desktop), cez ktoré zákazníci pristupujú na váš web. Taktiež sleduje, aký konverzný pomer majú zákazníci z daného zariadenia. Tento konverzný pomer sa líši v závislosti od platformy a odvetvia, v ktorom eshop podniká, ako aj od vekovej štruktúry zákazníkov. Podľa výkonnosti kampaní skrz jednotlivé zariadenia následne MagicScript nastaví rôznu výšku bidu pre jednotlivé zariadenia tak, aby dosiahol na všetkých maximálny zisk.

Počas riadenia nie. Vždy zhodnocujeme možnosti spolupráce vopred, aby sme zabezpečili maximálny výkon algoritmu v budúcnosti. Klientov sa pýtame na aktuálny stav ich webstránky, skontrolujeme stav Google Ads, Goole Analytics a porovnávačov, ktorých by sa malo riadenie týkať. Ak nájdeme nejakú chybu alebo prekážku, ktorá by mohla spôsobiť klientovi v budúcnosti problémy, pracujeme s klientom na jej odstránení a MagicScript implementujeme, až keď sú všetky náležitosti potrebné pre jeho spustenie v stopercentnom stave.

Zapnutie MagicScript algoritmu trvá jeden deň. Vzhľadom na celkovú komunikáciu nastavenia preferencií klienta nám to s rezervou trvá 2-3 dni. Potrebujeme prístupy do Google Analytics a Google Adwords, respektíve konkrétneho cenového porovnávača. Odporúčanie alebo skôr podmienka pre správne fungovanie, po nasadení MagicScript, je ďalej nezasahovať do biddingu manuálne. Taktiež zásadná vec je, že vždy, ak príde k radikálnej zmene na strane klienta (napr. výpadok webu), je nevyhnutné o tom informovať PPC špecialistu z MagicScript.

Áno, exkluzivitu v segmente klienta je možné dohodnúť za vyšší poplatok a samozrejme všetci klienti sú krytí podpísanou NDA zmluvou. V tomto prípade je potrebné podotknúť, že nie je v našich silách ovplyvniť celkovú kvalitu reklamy klienta. MagicScript síce bidding PPC reklamu riadi, a to efektívne, no kvalita textu, obsahu, relevantnosť a podobne, sú dimenzie výlučne v správe klienta. Ak napríklad nastane situácia, že traja klienti (eshopy) z rovnakého segmentu používajúci MagicScript biddujú s rovnakým produktom či typom produktov, na výsledný efekt má vplyv okrem výšky kreditu a nastaveného PNO aj kvalita samotných kampaní a kvalita web stránky z pohľadu SEO, rýchlosti a mnohých iných aspektov, ktoré vstupujú do aukcie na Google.

Nie, takýto limit neexistuje. MagicScript dokáže riadiť akékoľvek množstvo produktov, či kľúčových slov.

Áno, samozrejme. Mnoho klientov má túto požiadavku. Stačí, aby klient definoval predaj značiek, produktov alebo produktových kategórií, ktoré chce podporiť. Naši PPC špecialisti upravia algoritmus tak, aby spĺňal ich požiadavky. Samozrejme, ak sa s klientom dohodneme na takejto stratégii, je tieto značky, produkty alebo kategórie možné sledovať osobitne a podrobnejšie, aby sme predišli neefektívnemu míňaniu kreditu poprípade vytváraniu straty namiesto zisku.

Áno, mali sme aj situácie, keď klient nechcel nasledovať biznis logiku, ale otestovať určitý efekt značky. Nastavili sme testovací režim na týždeň s cieľom byť stále v TOP pozícii. PNO drasticky vyletelo až tak, že klient sám usúdil, že sa vráti k riadeniu podľa PNO (% podiel z obratu do reklamy) – štandardnému režimu MagicScript. Zo štandardného režimu MagicScript vieme oddeliť a tlačiť vybrané produkty, no je potrebné počítať s výrazne vyššou nákladovosťou na kampaň.

Je to povedomie o značke, kvalita web stránky a jej obsah. Investície do marketingu a najmä do online marketingu. Kvalita štruktúry kampaní v Google Ads poprípade feedov pre jednotlivé platformy. Taktiež je dôležitý aj vývoj daného segmentu produktu (ako napríklad rúška v marci 2020), zrelosť odvetvia a štádium životného cyklu v podniku. Veľkí hráči, ktorí na trhu pôsobia roky, nebudú dosahovať nárasty obratov v stovkách %, ako tomu je pri menších podnikoch, ktoré práve prišli na trh s niečím novým a jedinečným. Takýto rast by bol dlhodobo neudržateľný.

V rámci mesačného poplatku môžu klienti počítať s nasledovným :

– automatizácia biddingu s tým spojená úspora času a nárast obratu,

– poradenstvo v oblasti PPC od našich špecialistov,

– reporting výsledkov,

– vytváranie stratégií s našimi account manažérmi pre rozvoj celého eshopu,

– audity webu, Google Ads a porovnávačov pre skvalitnenie výkonu účtu.