Skip to content

Čo je Magic Attribution?

Magic Attribution je založený na báze MagicScript algoritmu s vylepšeným atribučným modelom Magic Linear. Magic Linear mení klasický pohľad riadenia PPC kampaní a ukazuje konverznú cestu v úplne inom svetle.

Čo je Magic Attribution?

Magic Attribution je založený na báze MagicScript algoritmu s vylepšeným atribučným modelom Magic Linear. Magic Linear mení klasický pohľad riadenia PPC kampaní a ukazuje konverznú cestu v úplne inom svetle.

Ako funguje lineárny
atribučný model

Google Ads
Advertisements
20%
Google Search
Organic
20%
Facebook Ads
Advertisements
20%
Webinar
Outbound
20%
Web visit
Direct
20%
Lineárny atribučný model prisudzuje konverzie a ich hodnoty rovnomerne všetkým zdrojom konverznej cesty.

Čo je to atribučný
model

Atribučný model je pravidlo alebo zoskupenie pravidiel, na základe ktorých sa prisudzujú konverzie a ich hodnota k jednotlivým touchpointom (Touchpointom sa označujú jednotlivé interakcie so zdrojmi, s ktorými prišiel zákazník do styku počas konverznej cesty. Môžu to byť napríklad platené kliky, neplatené kliky, návštevy, impresie atď.) v konverznej ceste zákazníka.

Prečo je základom
Lineárny atribučný model?

Lineárny model sme vybrali preto, lebo si myslíme, že jeho spôsob pripočítavania konverzií a ich hodnôt je najvhodnejší a najspravodlivejší. Lineárny atribučný model priradí rovnomerne všetkým zdrojom, ktoré sa zúčastnili na konverznej ceste, konverzie a hodnotu.

 Testovaním sme zistili, že Lineárny atribučný model je oproti modelu Markov oveľa lacnejší na výpočet a zároveň na 95% projektov rovnako vhodný.

Z čoho sa Magic
Linear skladá?

Najväčšia výhoda Magic Linear atribučného modelu?

Funguje ako Cross channel atribučný model. To znamená, že na rozdiel od atribučných modelov, ktoré sú k dispozícii v Google Ads, využíva dáta nielen z Google CPC, ale zo všetkých zdrojov, ktorých dáta vám natekajú do Google Analytics.

Porovnanie atribučných
modelov

Porovnanie atribučných modelov

Inner channel atribučné modely (pracuje len s klikmi z G ads)

Viacero atribučných modelov

Potrebuje nazbierať historické dáta na to, aby vedel pracovať s maržou

Potrebuje dáta o marži pri vzniku objednávky

Vie pracovať so stornami a vratkami

Inner channel atribučné modely (pracuje len s klikmi z G ads)

Viacero atribučných modelov

Potrebuje nazbierať historické dáta na to, aby vedel pracovať s maržou

Potrebuje dáta o marži pri vzniku objednávky

Vie pracovať so stornami a vratkami

Cross channel atribučné modely (pracuje s dátami z viacerých zdrojov)

Jeden atribučný model, Last Non-Direct Click, ostatné len v Comparsition tool

Potrebuje nazbierať historické dáta na to, aby vedel pracovať s maržou

Potrebuje dáta o marži pri vzniku objednávky

Vie pracovať so stornami a vratkami

Inner channel atribučné modely (pracuje len s klikmi z G ads)

Viacero atribučných modelov

Potrebuje nazbierať historické dáta na to, aby vedel pracovať s maržou

Potrebuje dáta o marži pri vzniku objednávky

Vie pracovať so stornami a vratkami
Inner channel atribučné modely (pracuje len s klikmi z G ads)

Viacero atribučných modelov

Potrebuje nazbierať historické dáta na to, aby vedel pracovať s maržou

Potrebuje dáta o marži pri vzniku objednávky

Vie pracovať so stornami a vratkami
Cross channel atribučné modely (pracuje s dátami z viacerých zdrojov)

Jeden atribučný model, Last Non-Direct Click, ostatné len v Comparsition tool

Potrebuje nazbierať historické dáta na to, aby vedel pracovať s maržou

Potrebuje dáta o marži pri vzniku objednávky

Vie pracovať so stornami a vratkami

Zaujali sme Vás?

Chcete vedieť viac?