Skip to content

Ľudia, ktorí stoja za Magicom!

Pavol Adamčák

Zakladateľ a riaditeľ

Pred rokmi sa nadchol pre online marketing a dnes vedie úspešný online marketingový tím a je Google AdWords certifikovaný tréner pre export. Do tímu prináša energiu, veľa nápadov, nadšenie. Jeho kľúčovou úlohou je nastavenie najvýkonnejšej online marketingovej stratégie a hľadanie inovácií pre akcelerovanie rastov e-commerce partnerov.

David Zemčák

Konzultant pre automatizáciu online marketingu

Dávid sa ešte počas štúdia na vysokej škole nadchol pre svet e-commerce. Dnes má na starosti viac ako 20 našich klientov, ktorí majú e-shopy v 14 krajinách Európy. Svoje analytické myslenie a lásku k matematike využíva pri analýzach účtov a nastavovaní ich správneho smerovania. Na druhej strane využíva svoj proaktívny a proklientsky prístup k tomu, aby si naši klienti odnášali čo najlepší pocit zo spolupráce s našou spoločnosťou. Za najdôležitejší faktor úspešnej spolupráce považuje spokojnosť klientov.

Jozef Zelenay

Konzultant a analytik pre nové projekty

Jozef si už v mladom veku dokázal osvojiť komunikáciu so zákazníkmi. Tieto schopnosti dokázal rozvíjať počas štúdia na vysokej škole, kde mal na starosti 5 strategických partnerov štátnej spoločnosti a ich koordináciu na území západného Slovenska. Počas štúdia sa zaoberal aj spoločensky zodpovedným podnikaním a tieto metódy rád implementuje do ďalšieho pôsobenia v spoločnosti. Úspešne absolvoval aj korporátny controlling v spoločnosti ESET a tieto schopnosti dokáže premietnuť do sveta online marketingu, pričom vďaka jeho analytickému mysleniu mu neunikne žiadny detail. Vďaka jeho tvorivému mysleniu a disciplinovanému prístupu dokáže zaobstarať komplexnú starostlivosť o každého zákazníka.

Tomáš Brunovský

Technický architekt

Tomáš je technický architekt a má viac ako desaťročné skúsenosti s tvorbou AdWords systémov. Analytika a štatistika sú Tomášovou parketou. Bol pri spustení Google AdWords a riadi vysoko rozpočtové kampane doteraz. Svoje inovatívne myslenie a roky skúseností premieta do MagicScript a vytvárania jeho umelej inteligencie.

Martin Brunovský

Projektový manažér a bidding špecialista

Martin, náš bidding špecialista, je zodpovedný za dennú analýzu priebehu všetkých kampaní a prácu algoritmov, v záujme šetrenia PPC kreditu našich klientov a zároveň zvyšovania výkonu ich kampaní. PPC kampaniam sa venuje už dekádu. V internetovom biznise pôsobí vyše 20 rokov. Jeho dlhoročnou záľubou je folklór, je aktívny hudobník.

David Zemčák

Konzultant pre automatizáciu online marketingu

Dávid sa ešte počas štúdia na vysokej škole nadchol pre svet e-commerce. Dnes má na starosti viac ako 20 našich klientov, ktorí majú e-shopy v 14 krajinách Európy. Svoje analytické myslenie a lásku k matematike využíva pri analýzach účtov a nastavovaní ich správneho smerovania. Na druhej strane využíva svoj proaktívny a proklientsky prístup k tomu aby si naši klienti odnášali čo najlepší pocit zo spolupráce s našou spoločnosťou. Za najdôležitejší faktor úspešnej spolupráce považuje spokojnosť klientov.

Jozef Zelenay

Konzultant a analytik pre nové projekty

Jozef si už v mladom veku dokázal osvojiť komunikáciu so zákazníkmi, tieto schopnosti dokázal rozvíjať počas štúdia na vysokej škole, kde mal na starosti 5 strategických partnerov štátnej spoločnosti a ich koordináciu na území západného Slovenska. Počas štúdia sa zaoberal aj spoločensky zodpovedným podnikaním a tieto metódy rád implementuje do ďalšieho pôsobenia v spoločnosti. Úspešne absolvoval aj korporátny controlling v spoločnosti ESET a tieto schopnosti dokáže premietnuť do sveta online marketingu, pričom vďaka jeho analytickému mysleniu mu neunikne žiadny detail. Vďaka jeho tvorivému zmylsu mysleniu a disciplinovanému prístupu dokáže zaobstarať komplexnú starostlivosť o každého zákazníka.

Tomáš Brunovský

Technický architekt

Tomáš je technický architekt a má viac ako desaťročné skúsenosti s tvorbou AdWords systémov. Analytika a štatistika sú Tomášovou parketou. Bol pri spustení Google AdWords a riadi vysoko rozpočtové kampane doteraz. Svoje inovatívne myslenie a roky skúseností premieta do MagicScript-u, vytvárania jeho umelej inteligencie.

Martin Brunovský

Projektový manažér a bidding špecialista

Martin, náš bidding špecialista, je zodpovedný za dennú analýzu priebehu všetkých kampaní a prácu algoritmov, v záujme šetrenia PPC kreditu našich klientov a zároveň zvyšovania výkonu ich kampaní. PPC kampaniam sa venuje už dekádu, v internetovom biznise pôsobí vyše 20 rokov. Jeho dlhoročnou záľubou je folklór, je aktívny hudobník.