Skip to content

Ako Last Non Direct Click znehodnocuje dáta v riadení

2 min čítania

Ako Last Non Direct Click znehodnocuje dáta v riadení

2 min čítania

Last Non-Direct Click atribučný model tvrdí, že jediný zdroj je zodpovedný za konverziu. Magic Linear tvrdí, že nie. Poďme sa pozrieť, kto má pravdu.

V minulom článku sme vám predstavili, čo to atribučný model je, aké typy atribučných modelov poznáme, ich výhody, nevýhody, ako aj Magic Linear a jeho funkcie.  Dnes sme si pre vás pripravili ilustráciu, ktorá vám ukáže, ako sú chápané dáta pri riadení všetkých zdrojov na akejkoľvek platforme založenej na aukcii prostredníctvom Last Non-Direct Click atribúcie a prečo sú nesprávne. 

V nižšie ilustrovanom príklade uvádza Last Non-Direct Click Heureku, ako veľmi rentabilný a lacný zdroj získania objednávky.

Ak sa však pozrieme na tú istú konverznú cestu prostredníctvom Magic Linear atribúcie, vidíme, že Heureka je najdrahší spomedzi všetkých zdrojov zúčastnených na konverznej ceste. Keby sa klient rozhodoval na základe Last Non-Direct Click atribúcie kam investovať urobí zlé rozhodnutie a investuje iba do Heureky. Čo v konečnom dôsledku môže viesť k poklesu obratu celého e-shopu pretože zanedbá zvyšné zdroje podieľajúce sa na uskutočnených transakciach.


Prečo implementovať Magic Attribution?

Dá sa to veľmi jednoducho ilustrovať nasledujúcim vzťahom:

Pri využití biddingu prostredníctvom Google Ads, či už automatického alebo manuálneho, je prednastavené riadenie prostredníctvom Last Click atribučného modelu. Google Ads ponúka možnosť zmeniť atribučný model, avšak stále je to len prostredníctvom inner channel. K dispozícii máte nasledovné atribučné modely:

  1. Data-driven
  2. Last click
  3. First click
  4. Linear
  5. Time decay
  6. Position-based

Reporting v Google Analytics vychádza z dát z Last Non-Direct Click atribučného modelu s využitím cross channel atribúcie. Pohľad na dáta prostredníctvom iných atribučných modelov je v Google Analytics možný len v Model Comparison Tool, avšak nie je možné na ich základe riadiť kampane

Implementáciou MagicScript algoritmu, ktorý využíva Magic Linear atribúciu je možné Google CPC kampane riadiť.

Magic Linear kombinuje všetky benefity z Google Ads a Google Analytics a to:

  • Riadenie na základe lineárneho atribučného modelu
  • Očisteného o Direct a Brand (keywordy, kampane)
  • Využíva cross channel atribúciu


Námet:
Ing. Dávid Zemčák,
Konzultant pre automatizáciu marketingu,
https://www.linkedin.com/in/d%C3%A1vid-zem%C4%8D%C3%A1k-3a4341aa/

Napísal, publikoval:
Ing. Jozef Zelenay,
Magic Script Analyst,
https://www.linkedin.com/in/jozef-zelenay-97529b194/