Skip to content

Riadenie Google Shopping na maržu

3 min čítania

Riadenie Google Shopping na maržu

3 min čítania

Pred pár týždňami sme vám predstavili riadenie Google Ads reklám na maržu, ktoré sa nám podarilo vyvinúť a tým zdokonaliť náš MagicScript systém riadenia. Tento vylepšený algoritmus sme nazvali Magic Margin. Magic Margin žne od svojho spustenia samé úspechy a môže sa pochváliť výnimočnými výsledkami, presvedčiť sa o tom môžete s nami v článku o tom, ako sme klientovi zdvojnásobili maržu ja jediný mesiac. 

Ako MagicMargin pracuje? 

 1. Algoritmus bude na riadenie používať atribučný model na ktorom sa dohodneme. V zásade sme schopný spraviť modely ktoré ponúka GA Multi-channel funnels comparison tool. Prípadne atribučné modely, ktoré ponúkajú Google ads pre konverzie.
 2. Pokiaľ sa zmení údaj o marži objednávky v exporte, zmení to aj podklad nášho riadenia. Tak isto nie je problém, pokiaľ klient zapíše do exportu údaje o objednávke s omeškaním.
 3. Naše riadenie vieme dobre vyhodnotiť. Hneď na začiatku riadenia vám sprístupníme rozhranie, v ktorom si budeme vedieť porovnať výsledky reklamy pred naším riadením a počas nášho riadenia. 
 4. Algoritmus je dobre použiteľný aj pre riadenie heureka biddingu. Keďže ponúkame cross channel atribúciu, takéto riadenie výrazne spresní heureka bidding.

Technické poznámky:

 • atribúcia bude používať 30 dňové „lookback window“
 • potrebujeme prístup do Google analytics
 • pre riadenie Google ads potrebujeme prístup do Google ads, účet google ads prepojený s účtom google analytics, na účte Google ads zapnuté auto-tagging
 • export objednávok s maržou potrebujeme ideálne za posledných 365 dní. Pokiaľ je takýto export príliš veľký (prípadne je jeho pravidelná aktualizácia náročná), môžeme tiež postupovať dvoma krokmi. Jednorazovo vygenerovať export za posledných 365 dní a potom už len udržiavať aktuálny export pre obdobie, v ktorom ešte môže nastať storno objednávky (napr. posledných 30 dní)

Ak sa chcete dozvedieť viac o riadení biddingu na maržu, prečítajte si náš článok o tom ako to vlastne celé začalo, ktorý vás prevedie všetkými potrebnými detailami.

Toto riadenie však nebolo možné aplikovať na Google Shopping z dôvodu odlišnosti spôsobu fungovania a komplikovanosti algoritmu, ktorý na to bol potrebný. Dlhé mesiace sme si tým lámali hlavy, ako riadiť Google Shopping na základe marží, tak aby sme boli od prvého dňa schopný dosahovať vynikajúce výsledky. Úsilie sa vyplatilo a teda rád by som vám predstavil MAGIC SHOPPING, systém riadenia biddingu Google shopping na báze marží produktov a objednávok. 

Spoločné atribúty riadenia Search, Display s Shopping kampaní na maržu:

 1. Tak ako pri Magic Margin aj Magic Shopping môže využívať atribučný model podľa vášho výberu. 
 2. Potrebujeme denne aktualizovaný feed s ID objednávky a s jeho maržou

Je tu však mnoho odlišností, tie si teraz prejdeme jednu po druhej. 

V Magic Shopping nie je možné využiť feed z ID objednávkami spolu s maržami za posledný rok dozadu tak ako tomu bolo pri Magic Margin. To znamená, že nie je možné využívať historické dáta. Prečo to podľa nás nie je problém? Shopping ako taký má oveľa nižšiu volatilitu ako Search alebo Display kampane a teda je stabilnejší. Od momentu keď Magic Shopping spustíme,začnú sa zbierat marže v Google ads. Počkáme približne dva týždne a môžeme začať riadiť. 

Na rozdiel od Magic Margin, tu nevieme pracovať so stornami priamo prostredníctvom aktualizácie feedu, keďže sa feed nevyužíva. Vieme ich však spätne importovať a to dvoma rôznymi spôsobmi, výber metódy závisí od typu eshopu:

 1. vieme importovať storná s dňovým oneskorením, tým pádom by sa mali pokryť aspoň úplne prvé storná. 
 2. Alebo to vieme spraviť tak, že budeme importovat až dokončené objednávky.

Okrem vyššie spomenutých náležitostí potrebujeme na strane klienta zrealizovať a pridať ešte Custom dimension (User-level scope) v Google analytics – ten budeme nazývať Click ID. Vďaka tomuto Click ID budeme vedieť napárovať maržu objednávky s klikom a klik priradiť k zdroju v konverznej ceste. A následne importujeme marže do Google Analytics, ktorú následne využijeme pri prepočtoch v algoritmoch.

Chceli by ste si aj Vy vyskúšať aké to je prejsť na riadenie PPC reklám na maržu za pomoci Magic Shopping a Magic Margin? Neváhajte nás kontaktovať na email  start@magicscript.co.uk alebo prostredníctvom nášho formulára na https://magicscript.co.uk/contact/ .

 

Námet, napísal, publikoval:
Dávid Zemčák,
Konzultant pre automatizáciu marketingu,
https://www.linkedin.com/in/d%C3%A1vid-zem%C4%8D%C3%A1k-3a4341aa/