Skip to content

Čo nám priniesol rok 2020

4 min čítania

Čo nám priniesol rok 2020

4 min čítania

Rok 2020 bol veľmi zložitý, plný nečakaných zmien a náročných výziev. Na druhej strane bol to taktiež rok plný nových príležitostí a mnohých úspechov. Ako hovorí náš riaditeľ Pavol Adamčák: “ v roku 2020 sa podnikateľským svetom prehnala obrovská vlna tsunami a podnikatelia mali dve možnosti, a to nechať sa ňou zmiasť alebo na ňu naskočiť a využiť ju na rast svojho biznisu”. 

Nám v MagicScript-e sa na ňu podarilo úspešne naskočiť a využiť ju na maximum. V nasledujúcich riadkoch by sme sa s vami radi podelili o naše úspechy za posledných 12 mesiacov. Možno v tom nájdete inšpiráciu alebo návod na to, ako ešte viac zvýšiť efektivitu vášho online marketingu alebo ako môžete ozdraviť svoje podnikanie po náročnom roku 2020.

 

Kto je víťaz a kto porazený?


Prvý kvartál roku 2020 bol relatívne pokojný, s medziročným vývojom ako v predchádzajúcich rokoch. Zmena nastala až v marci, keď sme reálne pocítili prvé obmedzenia spojené s vírusom COVID-19. Potom Slovensko začiatkom apríla zažilo prvý lockdown. Jeho dopad na eshopy môžeme rozdeliť do štyroch kategórií. . 

Prvou sú podnikatelia, ktorí zažili obrovský boom. Obraty rástli, nákladovosť klesala, sklady nestíhali, jednoducho predčasná vianočná sezóna. Takýto vývoj zaznamenali eshopy s liekmi, oblečením a produktmi, ktoré sa využívajú v domácnostiach alebo vo voľnom čase, ako napríklad maliarske potreby.

Druhou kategóriou sú eshopy z opačného pólu, a síce tie,  ktoré táto situácia donútila úplne zastaviť inzerciu v online svete. Tento prípad sa týkal najmä spoločností ponúkajúcich zájazdy do zahraničia. 

Treťou kategóriou sú online obchody , ktoré si zachovali približne rovnaký vývoj ako v minulom roku. Maximálne zaznamenali drobnejší prepad tržieb, ako napríklad eshopy predávajúce súčiastky do áut a služby spojené so servisom áut. 

Štvrtou sú eshopy, ktoré zaznamenali markantné prepady v obratoch a prudký rast nákladovosti inzercie v online svete. 


Obrat, ako druhý najdôležitejší údaj v riadení online marketingu


Práve posledné dve kategórie eshopov, ktoré zaznamenali mierny alebo markantný pokles obratov, boli hnacím motorom zmeny v riadení, ktorú sme priniesli na trh v roku 2020. Ich finančná situácia si vyžadovala efektívnejšie a presnejšie riadenie s ohľadom nie na obrat, ale na profitabilitu. Potrebovali sme optimalizovať riadenie tak, aby sme pri aktuálne nastavených cieľoch,  vedeli presne určiť či je podnik v zisku.

Profit, ako najdôležitejšia metrika pri riadení online marketingu


V polovici druhého kvartálu uzrel svetlo sveta náš nový produkt – Magic Margin. Margin Margin pokrýval všetky potreby klientov v tejto ťažkej situácii, teda aspoň sme si to vtedy mysleli. 

Magic Margin umožňuje riadenie online marketingu na základe údajov o marži jednotlivých objednávok a produktov. Teda cena produktu už nie je rozhodujúcim kritériom pri výpočte ceny za preklik pri jednotlivých kľúčových slovách / produktoch (v závislosti od platformy). Je ním práve  marža a profit jednotlivých objednávok. Zjednodušene to fungovalo tak, že sme si pozreli historicky za posledný rok, aké kľúčové slová / produkty dané objednávky nosili a akú maržu dané objednávky mali. Tieto dáta sme prerátali spolu s ostatnými metrikami, ktoré používame v klasickom algoritme MagicScript. Podľa stanoveného PNM (podiel nákladov na marži) sme určili najrentabilnejšiu cenu za preklik v danom čase pre kľúčové slovo / produkt a importovali ju do danej platformy.

Postupne sme však prichádzali na to, že našim zákazníkom vieme ponúknuť ešte efektívnejšie riadenie ich online marketingu. Preto sme postupne do toho riadenia implementovali storná, vratky, náklady na prepravu a priradenie pravdepodobnosti uskutočnenia sa objednávky na základe doby jej zotrvania v jednotlivých štádiách jej životného cyklu. Viac o tom si môžete prečítať v našom článku o Magic Margin.


Je daný zdroj obratu skutočne tak rentabilný?


Stále sme však mali pocit, že riadenie online marketingu vieme posunúť na vyšší level. Prekážalo nám, že tak dobre dátovo podložený model riadenia biddingu, akým je Magic Margin, brzdíme tým, že pri riadení využívame zastaralú atribúciu Last Non-Direct Click, ktorá vôbec neodzrkadľuje skutočné správanie zákazníka počas konverznej cesty a ponúka klamlivé údaje o rentabilite jednotlivých zdrojov. 

Potrebovali sme do riadenia dostať informácie nielen o zdrojoch, ktoré konverznú cestu zatvárajú, ale aj o tých zdrojoch, ktoré ju otvárajú alebo sa na nej podieľajú niekde uprostred. Čo by nám poskytlo oveľa reálnejší pohľad na nákladovosť a ziskovosť jednotlivých zdrojov obratu. 

Na základe týchto požiadaviek sme vyvinuli  vlastný atribučný model  Magic Linear. Ten vychádza z klasického lineárneho modelu, ktorý  má 30 dňové look back window. Ale to je všetko, čo má podobné  s klasickým lineárnym modelom, aký ponúka Google Ads. Na rozdiel od neho, očisťuje tieto dáta o Brand a Direct. Robí to za tým účelom, aby sa maximalizovalo zameranie sa eshopu a jeho kreditu na nových zákazníkov. Najväčším benefitom je jeho pôsobenie cross channel. Viac si o tom môžete prečítať v našom článku Magic Linear.

Expanzia na ďalšie platformy


Po úspechu s našimi produktmi na platformách Google a Heureka, sme sa rozhodli pre expanziu na ďalšie platformy. Do úvahy pripadali tri cenové porovnávače, a to Favi, Glami a Biano. Na týchto platformách sme okrem všetkých vyššie spomenutých postupov použili ešte jeden navyše, a to očisťovanie feedu o produkty, ktoré nemajú takmer žiadnu pravdepodobnosť na transakciu (napr. ak na Glami inzerujete len tričko vo veľkosti XXL je veľmi malá šanca, že to bude nákladovo efektívne). 

 

Sumár roku 2020 

  • 2 nové produkty
  • 3 nové platformy
  • 2 noví členovia tímu
  • Viac ako 50 nových účtov
  • Viac než 2 000 000 € spravovaného kreditu u viac ako 50-tich spokojných klientov v 15-tich krajinách Európy

 

Vízia na rok 2021


V roku 2021 máme v pláne expandovať na ďalšie platformy najmä na zahraničných trhoch. Zvýšiť obrat našej spoločnosti minimálne na dvojnásobok a samozrejme naďalej pomáhať naším klientom rásť a dodávať najkvalitnejšie riešenia pre automatizáciu ich online marketingu. 

Chcel by som sa za celý tím Magic poďakovať všetkým našim klientom, ktorí nás denne motivujú, aby sme neustále prichádzali s novými a lepšími riešeniami. 

Bez nich by pre nás rok 2020 nebol takým úspešným rokom. Dúfame, že v roku 2021 dosiahneme ešte lepšie výsledky, prídeme s novými produktmi a pomôžeme mnoho ďalším klientom automatizovať ich online marketing.

 

 

Námet, publikovala:
Júlia Szentiványiová,
Marketing,
https://www.linkedin.com/in/j%C3%BAlia-szentiv%C3%A1nyiov%C3%A1-01825a201/  

Napísal:
Ing. Dávid Zemčák,
Konzultant pre automatizáciu marketingu,
https://www.linkedin.com/in/d%C3%A1vid-zem%C4%8D%C3%A1k-3a4341aa/