Kompletná rekonštrukcia štruktúry AdWords účtu? Využite Magic!

Často klienti majú predstavu, že na to aby bol účet riadený MagicScriptom, je potrebné, aby účet už bol stabilizovaný, aby boli dorobené zmeny a pod. Je to zbytočná obava. MagicScript dobre funguje aj počas prerábania účtu – aj dramatického. Dokonca, vtedy je mimoriadne cenný pomocník, pretože stráži náklady a aj v tomto čase biduje racionálne.

Uvádzame zopár dôvodov:
  • História keywordov sa páruje. To znamená, že aj pri presune keywordu napr. z jednej adgroupy do druhej, jeho história ostane zachovaná, teda keyword má stále dostatočné dáta na správne bidovanie.
  • MagicScript má algoritmus na racionálne a vyvážené testovanie úplne nových keywordov a adgroup (bez histórie), čím eliminuje možné riziká z nesprávnych počiatočných nastavení, ktoré môžu vytvoriť často veľkú a zbytočnú stratu.
  • MagicScript je efektívny aj v tom zmysle, že ušetrí mnoho času, ktorý je treba venovať ručnému bidingu. Toto je náročné hlavne počas prerábania účtu.
  • Aj počas prerábania, môže účet dosahovať dobré výsledky. Je zbytočné odkladať pozitívny efekt prerábky účtu na neskôr.