Časté otázky pre automatizáciu bidding-u PPC reklamy s MagicScript-om

Ako Magic Script funguje?

Algoritmus MagicScript-u počíta, kam má v rámci kampane klienta minúť peniaze s cieľom maximalizácie obratu pri zadefinovanom PNO. Napríklad aj medzi jednotlivými krajinami.
Vždy potrebujeme od klienta vedieť konkrétne percento PNO alebo percento z marže – a na základe týchto údajov nastavíme algoritmus MagicScript-u. Cieľ je čo najefektívnejšie využiť rozpočet klienta investovaný do PPC reklamy.
Pri veľkých účtoch Google Analytics neposkytuje presné dáta – efekt sampling-u, a preto si tieto dáta spracovávame sami a tak eliminujeme nepresnosti v Google Analytics.
Bidding nastavujeme pre každú AdGroup, kľúčové slovo, produkt alebo “product group”, a v Google Shopping osobitne. Účet tiež nastavujeme každú hodinu – bid adjustment – a podľa toho, ako sa vyvíja situácia v rámci dňa, nastavenia upravujeme. Taktiež podľa typu zariadenia – mobile, desktop, tablet.
Čo sa týka štatistík, berieme do úvahy štyri časové obdobia – deň, týždeň, mesiac a rok, ale je to tiež nastaviteľné pre každý účet individuálne podľa správania zákazníkov. Pracujeme s celou históriou dát klienta a riadime individuálne každé kľúčové slovo alebo produkt.

Funguje Magic Script ako uzavretý nástroj (blackbox)?

Nie, pri MagicScript-e spájame precíznosť algoritmov s ľudským dohľadom a zdravým rozumom.
Funguje na princípe súhry riadenia PPC špecialistu a MagicScript nástroja – vždy je za automatom človek, ktorý vaše kampane skontroluje aspoň 1-krát za deň.
V prípade špecifických účtov s výrazne vyšším míňaním finančných prostriedkov je kontrola na hodinovej báze pomocou alertov.
MagicScript je, na rozdiel od blackbox riešení, flexibilný. Klient nás môže kontaktovať a meniť stratégiu podľa aktuálnych potrieb svojho eshop-u.
Po testovacom období (1 až 3 mesiace) je na žiadosť klienta možnosť odovzdania riadenia riadiacich koeficientov pod klientovu správu. Tento krok je ale potrebné dobre premyslieť. Zmeny v riadiacich koeficientoch majú obrovský vplyv na výsledky riadenia kampaní. Je to činnosť, ktorú robí náš Bidding špecialista denne na účtoch desiatok klientov, 365 dní v roku (aj víkendy), a sme preto presvedčení, že vzhľadom na tieto skúsenosti má náš tím presah aj za hranicu Magic! algoritmov a vytvára efektívny most medzi umelou inteligenciou a ľudským rozumom.

Je Magic Script univerzálny nástroj pre viacero PPC platform na trhu?

MagicScript je nástroj, ktorý pod jednou strechou rieši automatizáciu riadenia (bidding-u) viacerých PPC systémov, a to: Google AdWords, Google Shopping, Heureka.cz/sk, Zboží.cz, Sklik.cz, Compari.ro, Arukereso.hu, Najnakup.sk;
MagicScript dokážeme za niekoľko dní upraviť spustenie na ľubovoľnom cenovom porovnávači podporujúcom XML feed s definovaným parametrom pre CPC_bid. V podstate vieme integrovať MagicScript na každú PPC platformu podporujúcu externý vstup dát ako Yandex a Bing.

Kto sú klienti Magic Script-u?

Klienti MagicScript-u sú eshop-y, ktorým záleží na maximalizovaní ich ziskovosti. Klienti MagicScript-u chápu automatizáciu, algoritmy a machine learning ako pomôcky pre zvyšovanie konkurenčnej výhody a ako nevyhnutné ingrediencie pre ďalší udržateľný rast ich podnikania. Medzi klientov MagicScript-u patria rýchlorastúce a expandujúce eshopy, lídri svojich vertikál, retail značky budujúce svoju online pozíciu. Všetky referencie si môžete pozrieť na stránke MagicScript-u v sekcii referencie.

Ako Magic Script vyhodnocuje sezónnosť, Vianoce a iné?

MagicScript udržuje rovnakú nákladovosť, no míňa viac prostriedkov, ak to dáva zmysel, a teda, ak sa to pozitívne prejaví na konverziách.
Napríklad: klient predávajúci pneumatiky sa ráno zobudí a je nasnežené. MagicScript na základe správania ľudí (začali v panike ráno nakupovať) zvýši pozície reklamy priamo úmerne zvýšenej miery konverzie, a teda zvýši míňanie v rámci PPC kampane na efektívne maximum. Týmto spôsobom sa využije príležitosť dopytu, na ktorý by človek manuálne nevedel tak rýchlo a presne reagovať. Zároveň sa s každým klikom na reklamu algoritmom prepočítava, či predaný tovar svojím obratom nevytvára priestor na ďalšie efektívne zvýšenie pozícii alebo naopak, či predaj lacného tovaru neudá trend znižovania cien klikov. MagicScript vyhodnocuje míňanie prostriedkov v rámci dňa, týždňa, mesiaca a porovnáva spätne. Vďaka tejto štatistickej presnosti a pohľadu späť do celej histórie reklamného účtu klienta vie presne reagovať a znižovať alebo zvyšovať ceny klikov (napr. šetriť peniaze cez víkend, pridať v druhej časti mesiaca po výplatách, inak riadiť kampane v ranných hodinách, inak cez obed, inak večer.
Samozrejmosťou je tiež denný dohľad PPC špecialistu, ktorý pravidelne kontroluje nastavenia a výsledky a neustále prispôsobuje algoritmus na mieru klienta a jeho zákazníkom (takýto dohľad iné nástroje neponúkajú).

Čo ak moju kampaň spravuje reklamná / digitálna agentúra?

MagicScript nenahrádza činnosť agentúry – je tam symbióza – totiž, my len preberáme štatisticky náročnú časť činností agentúry, konkrétne bidding.
Agentúra sa potom, v rámci ušetreného času a budgetu – môže venovať kreatívnejším aktivitám na Vašej kampani; zlepšovaniu kvality textov, výskumu keywords, atď.
Náklady na MagicScript sa Vám vrátia vo forme kvalitného bidding-u = zvýšeného výkonu kampaní.

Existuje možnosť testovacieho režimu MagicScript-u?

Áno, formou A/B testingu vieme testovať – porovnávať – výkon MagicScript-u a vášho súčasného riadenia. A/B testing je možný v prostredí Google AdWords s nástrojom Experiments. Takýto testovací režim je možné použiť len pre Search a Display, no nie pre Google Shopping ani cenové porovnávače.

Čo ak má klient nedostatok historických dát alebo nižšiu úroveň míňania ako je potrebné?

Všetko závisí na vzájomnej dohode. Napríklad, veľký klient MagicScript-u Eyerim takto akceleruje svoje AdWords účty v nových krajinách – expanzia – zároveň s menším množstvom dát a nižšou úrovňou míňania prostriedkov na kampani.
V prípade, ak chýba štatistika, MagicScript nastaví systém dedenia štatistík podľa skúseností z odvetvia.

Čo sa deje v prípade, že zavádzam nový produkt - nemám dostatok dát o predaji z minulosti?

Pri tvorbe nových kampaní, kde neexistujú historické dáta, je dôležité nejako začať, no zároveň aj rozumne míňať. V MagicScript-e sme pre takéto prípady vyvinuli vlastný mechanizmus na testovanie nových výrazov.

Koľko firiem prestalo používať Magic Script a prečo?

MagicScript riadi aktuálne viac ako 70 reklamných účtov. Firiem, ktoré prestali využívať MagicScript rátame v jednotkách. Firmy, čo odišli, buď zmenili stratégiu firmy, vypli AdWords ako reklamný kanál, alebo sa rozhodli pre spoluprácu s agentúrou, ktorá testuje iné riešenie. Máme len jeden prípad, kedy sme aj napriek dostatočnému množstvu dát nevedeli zmerať štatisticky výraznejší nárast efektivity riadenia ako 10%.

Aká je poistka pôvodného nastavenia kampaní, ak sa klient rozhodne ukončiť Magic Script?

Existuje možnosť zazálohovať pôvodný stav účtu – klient sa vie k nastaveniam spätne dostať.

Veľká časť našich zákazníkov pristupuje na náš web cez mobil, kde sa okolnosti bidding-u odlišujú od napr. desktopu. Diferencuje MagicScript typ zariadenia?

Bid meníme podľa typu zariadenia (mobile, tablet, desktop).
Toto považujeme za veľmi dôležité; v priebehu mesiacov sa tieto pomery menia a veľmi často sa u klientov stretávame s tým, že tieto hodnoty raz niekto nastavil, a potom sa na to zabudlo.

Mali ste už v správe účet, kde nastal technický problém?

Pri množstve spracovaných dát sme nikdy technický problém nemali. Samozrejme, podmienka bezproblémovej funkčnosti sú dobré vstupné údaje, preto vždy kontrolujeme správnosť údajov v Google Analytics vs. údaje v porovnávačoch a Google AdWords a Google Merchant centre.
Prvé dni po nasadení MagicScript aktívne sleduje náš PPC špecialista, a to niekoľkokrát denne. Začíname stredovým, konzervatívnejším, nastavením a postupne akcelerujeme v mantineloch riadenia účtu dohodnutých s klientom.

Ako rýchlo sa dá Magic Script implementovať a čo to obnáša?

Na strane MagicScript-u 1 deň. Vzhľadom na celkovú komunikáciu nastavenia preferencií klienta nám to s rezervou trvá 2-3 dni. Potrebujeme prístupy do Google Analytics a Google Adwords respektíve konkrétneho cenového porovnávača (Heureka, Najnákup, a pod. ).
Odporúčanie alebo skôr podmienka pre správne fungovanie po nasadení MagicScript-u: dôležité je ďalej nezasahovať do bidding-u manuálne.
Taktiež, zásadná vec je, že vždy, ak príde k radikálnej zmene na strane klienta (napr. výpadok webu), je nevyhnutné o tom informovať PPC špecialistu z MagicScript-u.
Google Shopping si v začiatkoch vyžaduje kontrolu správneho nastavenia štruktúry kampaní na cca 2-3 hodiny z dôvodu, že implementácia na nedostatočnú infraštruktúru kampane neprinesie želané výsledky.

Ponúka Magic Script možnosť exkluzivity v segmente?

Áno, exkluzivitu v segmente klienta je možné dohodnúť za vyšší poplatok a samozrejme všetci klienti sú krytí podpísanou NDA zmluvou.
V tomto prípade je ale potrebné podotknúť, že nie je v našich silách ovplyvniť celkovú kvalitu reklamy klienta. MagicScript síce bidding PPC reklamu riadi, a riadi ju efektívne, no kvalita textu, obsahu, relevantnosť, a podobne, sú dimenzie výlučne v správe klienta.
Ak napríklad nastane situácia, že traja klienti (eshop-y) z rovnakého segmentu používajúci MagicScript biddujú s rovnakým produktom, či typom produktov, na výsledný efekt má vplyv aj PNO a ďalšie parametre ich kampane.

Existuje pre Magic Script limit v počte produktov na webe klienta?

Nie.

Chcem podporiť predaj konkrétnej značky, produktu alebo kategórie z môjho eshop-u, dá sa to?

Ponúkame dve efektívne riešenia prioritizácie:

  1. maržou – ak danú kampaň riadime na princípe marže, klient určí, akú časť obchodnej marže investuje do PPC reklamy. Percento marže sa definuje na každý ponúkaný produkt individuálne. Následne, logicky, produkty, ktoré klientovi zarábajú viac (majú väčšiu maržu), budú MagicScript-om tlačené k vyšším pozíciám PPC reklamy.
  2. Ak si klient pomocou kategórie produktov určí vyššiu prioritu (napríklad zadefinuje vyššie PNO (podiel nákladov na obrate) pre danú kategóriu), bude MagicScript prioritizovať pozície reklamy tak, aby eshop predával podľa svojich priorít aj za cenu vyšších nákladov na tieto produkty. V praxi takého prioritizovanie potrebuje obchodné oddelenie, ktoré potrebuje dosiahnuť určité množstvo predajov, napr. aby dostalo lepšie nákupne ceny.
Mali ste už požiadavku, že sa chcel klient vidieť “hore” na prvej priečke?

Áno, mali sme aj situácie, kedy klient nechcel nasledovať biznis logiku ale otestovať určitý efekt značky. Nastavili sme testovací režim na týždeň s cieľom byť stále v TOP pozícii. PNO drasticky vyletelo až tak, že klient sám usúdil, že sa vráti k riadeniu podľa PNO (% podiel z obratu do reklamy)i – štandardnému režimu MagicScript-u.
Zo štandardného režimu Magic Script-u vieme oddeliť a tlačiť vybrané produkty, no je potrebné počítať s výrazne vyššou nákladovosťou na kampaň.

Čo môže ovplyvniť percento nárastu obratu?

Okrem iného najmä situácia v danom segmente produktu. Napríklad klient Euronics viedol veľkú TV kampaň, čo samozrejme u spotrebiteľov zviditeľnilo túto značku.
Iný príklad je klient TonerPartner, ktorý pracuje v segmente tlačiarenských tonerov, kde je dlhodobo veľký konkurenčný boj, a čo je pre daný segment typické.

Za čo sa platí poplatok Magic Script-u?

Je to poplatok za správu automatického bidding-u. Nástroj MagicScript + ľudský dohľad. Okrem toho tiež označíme problém, ak taký identifikujeme v Google Analytics klienta, alebo v Google Shopping. Taktiež môže klient počítať s našou asistenciou v rámci príslušnej oblasti v PPC. Vieme na požiadanie urobiť extra audit zhodnotenia nastavenia AdWords, Google Shopping kampani a odporučiť optimalizáciu štruktúry a pod.

Ako sa platí pri viacerých účtoch, krajinách?

Každý reklamný účet (napr. delenie podľa krajín) je spoplatnený samostatne. Pri veľkom balíku účtov, napr. 10, je cenu možné optimalizovať tak, že sa berie do úvahu celkový spravovaný budget za všetky krajiny čo potom znamená, že spolu zaplatia menej ako keby platili každý štát zvlásť.

Akú logiku má to, že výška Magic Script poplatku závisí od míňania v kampani?

So zvýšeným míňaním je zvýšené riziko minutého kreditu = je rozdiel v manuálnom, nepresnom bidding-u minúť denne o 50 alebo o 500 € viac -> tomuto sa MagicScript priamo vyvarúva.
Preto, so zvýšeným míňaním je automaticky zvýšená miera prácnosti s bidding-om. Akýkoľvek nárast míňania si vyžaduje o to väčší dohľad nad kampaňou.
MagicScript poplatok nie je len cena za nástroj, ale aj za to, že priebeh kampane pravidelne denne prezrie PPC špecialista, dohliada na to, aby všetko fungovalo, ako má.
Minoritný, ale predsa len dôvod je ten, že uchovávame historické dáta v cloud-e a vieme bidd-ovať prakticky na základe akokoľvek dlhých historických dát. Keďže MagicScript musí dodržiavať určité kritérium efektivity PNO alebo ROAS, je úplne prirodzené naviazať náročnosť dodržiavania cieľov na objem rozpočtu, ktorý je zadefinované minúť. Pretože míňať stále viac a zároveň dosahovať ciele je ťažšie.

Aký je rozdiel medzi Beed a Bidding Fox a Magic Script-om?

Tieto nástroje riešia len Heureku, resp. niektoré cenové porovnávače. Navyše neponúkajú za svoju cenu kompletné vyriešenie problému v podobe navýšenia obratu alebo zvýšenie efektivity míňania. Sú to len nástroje, ktoré sa musíte naučiť používať, na výsledok z tohto princípu budete čakať vždy dlhšie, ako keď dostanete technológiu MagicScript-u a bidding špecialistu, ktorý vie presne, čo má robiť od prvého dňa.

Existuje konflikt medzi Magic Script-om a nástrojmi PPC BEE, Adboost alebo BlueWinston?

Úloha MagicScript-u nie je vytvárať štruktúru kampaní, kľúčové slová alebo reklamné texty. Adboost, PPC Bee a BlueWinston sú nástroje, ktoré pracujú s XML feed-om, z ktorého generujú reklamy, no nezaoberajú sa riadením, optimalizovaním bidding stratégie. Prvá polovica úspechu je kampaň vytvoriť a druhá a odlišná vec je kampane riadiť tak, aby nie len míňali, ale aj zarábali. A to je úloha Magic Script-u.

Časté otázky pre automatizáciu bidding-u PPC reklamy s MagicScript-om

Ako Magic Script funguje?

Algoritmus MagicScript-u počíta, kam má v rámci kampane klienta minúť peniaze s cieľom maximalizácie obratu pri zadefinovanom PNO. Napríklad aj medzi jednotlivými krajinami.
Vždy potrebujeme od klienta vedieť konkrétne percento PNO alebo percento z marže – a na základe týchto údajov nastavíme algoritmus MagicScript-u. Cieľ je čo najefektívnejšie využiť rozpočet klienta investovaný do PPC reklamy.
Pri veľkých účtoch Google Analytics neposkytuje presné dáta – efekt sampling-u, a preto si tieto dáta spracovávame sami a tak eliminujeme nepresnosti v Google Analytics.
Bidding nastavujeme pre každú AdGroup, kľúčové slovo, produkt alebo “product group” v Google Shopping osobitne. Účet tiež nastavujeme každú hodinu – bid adjustment – a podľa toho, ako sa vyvíja situácia v rámci dňa, nastavenia upravujeme. Taktiež podľa typu zariadenia – mobile, desktop, tablet.
Čo sa týka štatistík, berieme do úvahy štyri časové obdobia – deň, týždeň, mesiac a rok, ale je to tiež nastaviteľné pre každý účet individuálne podľa správania zákazníkov. Pracujeme s celou históriou dát klienta a riadime individuálne každé kľúčové slovo alebo produkt.

Funguje Magic Script ako uzavretý nástroj (blackbox)?

Nie, pri MagicScript-e spájame precíznosť algoritmov s ľudským dohľadom a zdravým rozumom.
Funguje na princípe súhry riadenia PPC špecialistu a MagicScript nástroja – vždy je za automatom človek, ktorý vaše kampane skontroluje aspoň 1-krát za deň.
V prípade špecifických účtov s výrazne vyšším míňaním finančných prostriedkov je kontrola na hodinovej báze pomocou alertov.
MagicScript je, na rozdiel od blackbox riešení, flexibilný. Klient nás môže kontaktovať a meniť stratégiu podľa aktuálnych potrieb svojho eshop-u.
Po testovacom období (1 až 3 mesiace) je na žiadosť klienta možnosť odovzdania riadenia riadiacich koeficientov pod klientovu správu. Tento krok je ale potrebné dobre premyslieť. Zmeny v riadiacich koeficientoch majú obrovský vplyv na výsledky riadenia kampaní. Je to činnosť, ktorú robí náš Bidding špecialista denne na účtoch desiatok klientov, 365 dní v roku (aj víkendy), a sme preto presvedčení, že vzhľadom na tieto skúsenosti má náš tím presah aj za hranicu Magic! algoritmov a vytvára efektívny most medzi umelou inteligenciou a ľudským rozumom.

Je Magic Script univerzálny nástroj pre viacero PPC platform na trhu?

MagicScript je nástroj, ktorý pod jednou strechou rieši automatizáciu riadenia (bidding-u) viacerých PPC systémov, a to: Google AdWords, Google Shopping, Heureka.cz/sk, Zboží.cz, Sklik.cz, Compari.ro, Arukereso.hu, Najnakup.sk;
MagicScript dokážeme za niekoľko dní upraviť spustenie na ľubovoľnom cenovom porovnávači podporujúcom XML feed s definovaným parametrom pre CPC_bid. V podstate vieme integrovať MagicScript na každú PPC platformu podporujúcu externý vstup dát ako Yandex a Bing.

Kto sú klienti Magic Script-u?

Klienti MagicScript-u sú eshop-y, ktorým záleží na maximalizovaní ich ziskovosti. Klienti MagicScript-u chápu automatizáciu, algoritmy a machine learning ako pomôcky pre zvyšovanie konkurenčnej výhody a ako nevyhnutné ingrediencie pre ďalší udržateľný rast ich podnikania. Medzi klientov MagicScript-u patria rýchlorastúce a expandujúce eshopy, lídri svojich vertikál, retail značky budujúce svoju online pozíciu. Všetky referencie MagicScript-u.

Ako Magic Script vyhodnocuje sezónnosť, Vianoce a iné?

MagicScript udržuje rovnakú nákladovosť, no míňa viac prostriedkov, ak to dáva zmysel, a teda, ak sa to pozitívne prejaví na konverziách.
Napríklad: klient predávajúci pneumatiky sa ráno zobudí a je nasnežené. MagicScript na základe správania ľudí (začali v panike ráno nakupovať) zvýši pozície reklamy priamo úmerne zvýšenej miery konverzie, a teda zvýši míňanie v rámci PPC kampane na efektívne maximum. Týmto spôsobom sa využije príležitosť dopytu, na ktorý by človek manuálne nevedel tak rýchlo a presne reagovať. Zároveň sa s každým klikom na reklamu algoritmom prepočítava, či predaný tovar svojím obratom nevytvára priestor na ďalšie efektívne zvýšenie pozícii alebo naopak, či predaj lacného tovaru neudá trend znižovania cien klikov. MagicScript vyhodnocuje míňanie prostriedkov v rámci dňa, týždňa, mesiaca a porovnáva spätne. Vďaka tejto štatistickej presnosti a pohľadu späť do celej histórie reklamného účtu klienta vie presne reagovať a znižovať alebo zvyšovať ceny klikov (napr. šetriť peniaze cez víkend, pridať v druhej časti mesiaca po výplatách, inak riadiť kampane v ranných hodinách, inak cez obed, inak večer.
Samozrejmosťou je tiež denný dohľad PPC špecialistu, ktorý pravidelne kontroluje nastavenia a výsledky a neustále prispôsobuje algoritmus na mieru klienta a jeho zákazníkom (takýto dohľad iné nástroje neponúkajú).

Čo ak moju kampaň spravuje reklamná / digitálna agentúra?

MagicScript nenahrádza činnosť agentúry – je tam symbióza – totiž, my len preberáme štatisticky náročnú časť činností agentúry, konkrétne bidding.
Agentúra sa potom, v rámci ušetreného času a budgetu – môže venovať kreatívnejším aktivitám na Vašej kampani; zlepšovaniu kvality textov, výskumu keywords, atď.
Náklady na MagicScript sa Vám vrátia vo forme kvalitného bidding-u = zvýšeného výkonu kampaní.

Aká je minimálna miera míňania na PPC kampane, kedy sa MagicScript stáva pre moju firmu zaujímavým?

Ideálna hranica spotreby je od 2.000 € mesačne; čím viac, tým lepšie, pretože MagicScript ma viac dát.
Podobne ako je to s MagicScript algoritmom pre AdWords, ani systém bidding-u pre Heureku (+ďalšie porovnávače) nepotrebujete, ak vám Heureka míňa 1 € denne, ale až keď míňate 50 € denne, 50×30 = 1.500 € mesačne.
Vzhľadom na to, že MagicScript nie je len automatizovaný algoritmus bez ľudského dozoru, je potrebné, aby sa jeho cena oproti riadenému rozpočtu začínala pri cene od 10% z riadeného rozpočtu. Podobne, aby klientom dávalo zmysel platiť 200€ a viac mesačne za túto službu, potrebujeme riadiť rozpočty 2.000 € a vyššie, aby sme prostredníctvom nárastu výkonu PPC kampaní racionalizovali tento náklad riadenia.

Existuje možnosť testovacieho režimu MagicScript-u?

Áno, formou A/B testingu vieme testovať – porovnávať – výkon MagicScript-u a vášho súčasného riadenia. A/B testing je možný v prostredí Google AdWords s nástrojom Experiments. Takýto testovací režim je možné použiť len pre Search a Display, no nie pre Google Shopping ani cenové porovnávače.

Čo ak má klient nedostatok historických dát alebo nižšiu úroveň míňania ako je potrebné?

Všetko závisí na vzájomnej dohode. Napríklad, veľký klient MagicScript-u Eyerim takto akceleruje svoje AdWords účty v nových krajinách – expanzia – zároveň s menším množstvom dát a nižšou úrovňou míňania prostriedkov na kampani.
V prípade, ak chýba štatistika, MagicScript nastaví systém dedenia štatistík podľa skúseností z odvetvia.

Čo sa deje v prípade, že zavádzam nový produkt - nemám dostatok dát o predaji z minulosti?

Pri tvorbe nových kampaní, kde neexistujú historické dáta, je dôležité nejako začať, no zároveň aj rozumne míňať. V MagicScript-e sme pre takéto prípady vyvinuli vlastný mechanizmus na testovanie nových výrazov.

Koľko firiem prestalo používať Magic Script a prečo?

MagicScript riadi aktuálne 47 reklamných účtov. Firiem, ktoré prestali využívať MagicScript rátame v jednotkách. Firmy, čo odišli, buď zmenili stratégiu firmy, vypli AdWords ako reklamný kanál, alebo sa rozhodli pre spoluprácu s agentúrou, ktorá testuje iné riešenie. Máme len jeden prípad, kedy sme aj napriek dostatočnému množstvu dát nevedeli zmerať štatisticky výraznejší nárast efektivity riadenia ako 10%.

Aká je poistka pôvodného nastavenia kampaní, ak sa klient rozhodne ukončiť Magic Script?

Existuje možnosť zazálohovať pôvodný stav účtu – klient sa vie k nastaveniam spätne dostať.

Veľká časť našich zákazníkov pristupuje na náš web cez mobil, kde sa okolnosti bidding-u odlišujú od napr. desktopu. Diferencuje MagicScript typ zariadenia?

Bid meníme podľa typu zariadenia (mobile, tablet, desktop).
Toto považujeme za veľmi dôležité; v priebehu mesiacov sa tieto pomery menia a veľmi často sa u klientov stretávame s tým, že tieto hodnoty raz niekto nastavil, a potom sa na to zabudlo.

Mali ste už v správe účet, kde nastal technický problém?

Pri množstve spracovaných dát sme nikdy technický problém nemali. Samozrejme, podmienka bezproblémovej funkčnosti sú dobré vstupné údaje, preto vždy kontrolujeme správnosť údajov v Google Analytics vs. údaje v porovnávačoch a Google AdWords a Google Merchant centre.
Prvé dni po nasadení MagicScript aktívne sleduje náš PPC špecialista, a to niekoľkokrát denne. Začíname stredovým, konzervatívnejším, nastavením a postupne akcelerujeme v mantineloch riadenia účtu dohodnutých s klientom.

Ako rýchlo sa dá Magic Script implementovať a čo to obnáša?

Na strane MagicScript-u 1 deň. Vzhľadom na celkovú komunikáciu nastavenia preferencií klienta nám to s rezervou trvá 2-3 dni. Potrebujeme prístupy do Google Analytics a Google Adwords respektíve konkrétneho cenového porovnávača (Heureka, Najnákup, a pod. ).
Odporúčanie alebo skôr podmienka pre správne fungovanie po nasadení MagicScript-u: dôležité je ďalej nezasahovať do bidding-u manuálne.
Taktiež, zásadná vec je, že vždy, ak príde k radikálnej zmene na strane klienta (napr. výpadok webu), je nevyhnutné o tom informovať PPC špecialistu z MagicScript-u.
Google Shopping si v začiatkoch vyžaduje kontrolu správneho nastavenia štruktúry kampaní na cca 2-3 hodiny z dôvodu, že implementácia na nedostatočnú infraštruktúru kampane neprinesie želané výsledky.

Ponúka Magic Script možnosť exkluzivity v segmente?

Áno, exkluzivitu v segmente klienta je možné dohodnúť za vyšší poplatok a samozrejme všetci klienti sú krytí podpísanou NDA zmluvou.
V tomto prípade je ale potrebné podotknúť, že nie je v našich silách ovplyvniť celkovú kvalitu reklamy klienta. MagicScript síce bidding PPC reklamu riadi, a riadi ju efektívne, no kvalita textu, obsahu, relevantnosť, a podobne, sú dimenzie výlučne v správe klienta.
Ak napríklad nastane situácia, že traja klienti (eshop-y) z rovnakého segmentu používajúci MagicScript biddujú s rovnakým produktom, či typom produktov, na výsledný efekt má vplyv aj PNO a ďalšie parametre ich kampane.

Existuje pre Magic Script limit v počte produktov na webe klienta?

Nie.

Chcem podporiť predaj konkrétnej značky, produktu alebo kategórie z môjho eshop-u, dá sa to?

Ponúkame dve efektívne riešenia prioritizácie:

  1. maržou – ak danú kampaň riadime na princípe marže, klient určí, akú časť obchodnej marže investuje do PPC reklamy. Percento marže sa definuje na každý ponúkaný produkt individuálne. Následne, logicky, produkty, ktoré klientovi zarábajú viac (majú väčšiu maržu), budú MagicScript-om tlačené k vyšším pozíciám PPC reklamy.
  2. Ak si klient pomocou kategórie produktov určí vyššiu prioritu (napríklad zadefinuje vyššie PNO (podiel nákladov na obrate) pre danú kategóriu), bude MagicScript prioritizovať pozície reklamy tak, aby eshop predával podľa svojich priorít aj za cenu vyšších nákladov na tieto produkty. V praxi takého prioritizovanie potrebuje obchodné oddelenie, ktoré potrebuje dosiahnuť určité množstvo predajov, napr. aby dostalo lepšie nákupne ceny.
Mali ste už požiadavku, že sa chcel klient vidieť “hore” na prvej priečke?

Áno, mali sme aj situácie, kedy klient nechcel nasledovať biznis logiku ale otestovať určitý efekt značky. Nastavili sme testovací režim na týždeň s cieľom byť stále v TOP pozícii. PNO drasticky vyletelo až tak, že klient sám usúdil, že sa vráti k riadeniu podľa PNO (% podiel z obratu do reklamy)i – štandardnému režimu MagicScript-u.
Zo štandardného režimu Magic Script-u vieme oddeliť a tlačiť vybrané produkty, no je potrebné počítať s výrazne vyššou nákladovosťou na kampaň.

Čo môže ovplyvniť percento nárastu obratu?

Okrem iného najmä situácia v danom segmente produktu. Napríklad klient Euronics viedol veľkú TV kampaň, čo samozrejme u spotrebiteľov zviditeľnilo túto značku.
Iný príklad je klient TonerPartner, ktorý pracuje v segmente tlačiarenských tonerov, kde je dlhodobo veľký konkurenčný boj, a čo je pre daný segment typické.

Za čo sa platí poplatok Magic Script-u?

Je to poplatok za správu automatického bidding-u. Nástroj MagicScript + ľudský dohľad. Okrem toho tiež označíme problém, ak taký identifikujeme v Google Analytics klienta, alebo v Google Shopping. Taktiež môže klient počítať s našou asistenciou v rámci príslušnej oblasti v PPC. Vieme na požiadanie urobiť extra audit zhodnotenia nastavenia AdWords, Google Shopping kampani a odporučiť optimalizáciu štruktúry a pod.

Ako sa platí pri viacerých účtoch, krajinách?

Každý reklamný účet (napr. delenie podľa krajín) je spoplatnený samostatne. Pri veľkom balíku účtov, napr. 10, je cenu možné optimalizovať na základe množstva. Každá krajina má zvlášť definované PNO, zvlášť účet – na každom účte je zvlášť práca spojená s kontrolou a nastavením na mieru – z tohto dôvodu je riadenie každého účtu klienta spoplatnené samostatne.

Akú logiku má to, že výška Magic Script poplatku závisí od míňania v kampani?

So zvýšeným míňaním je zvýšené riziko minutého kreditu = je rozdiel v manuálnom, nepresnom bidding-u minúť denne o 50 alebo o 500 € viac -> tomuto sa MagicScript priamo vyvarúva.
Preto, so zvýšeným míňaním je automaticky zvýšená miera prácnosti s bidding-om. Akýkoľvek nárast míňania si vyžaduje o to väčší dohľad nad kampaňou.
MagicScript poplatok nie je len cena za nástroj, ale aj za to, že priebeh kampane pravidelne denne prezrie PPC špecialista, dohliada na to, aby všetko fungovalo, ako má.
Minoritný, ale predsa len dôvod je ten, že uchovávame historické dáta v cloud-e a vieme bidd-ovať prakticky na základe akokoľvek dlhých historických dát. Keďže MagicScript musí dodržiavať určité kritérium efektivity PNO alebo ROAS, je úplne prirodzené naviazať náročnosť dodržiavania cieľov na objem rozpočtu, ktorý je zadefinované minúť. Pretože míňať stále viac a zároveň dosahovať ciele je ťažšie.

Aký je rozdiel medzi Beed a Bidding Fox a Magic Script-om?

Tieto nástroje riešia len Heureku, resp. niektoré cenové porovnávače. Navyše neponúkajú za svoju cenu kompletné vyriešenie problému v podobe navýšenia obratu alebo zvýšenie efektivity míňania. Sú to len nástroje, ktoré sa musíte naučiť používať, na výsledok z tohto princípu budete čakať vždy dlhšie, ako keď dostanete technológiu MagicScript-u a bidding špecialistu, ktorý vie presne, čo má robiť od prvého dňa.

Existuje konflikt medzi Magic Script-om a nástrojmi PPC BEE, Adboost alebo BlueWinston?

Úloha MagicScript-u nie je vytvárať štruktúru kampaní, kľúčové slová alebo reklamné texty. Adboost, PPC Bee a BlueWinston sú nástroje, ktoré pracujú s XML feed-om, z ktorého generujú reklamy, no nezaoberajú sa riadením, optimalizovaním bidding stratégie. Prvá polovica úspechu je kampaň vytvoriť a druhá a odlišná vec je kampane riadiť tak, aby nie len míňali, ale aj zarábali. A to je úloha Magic Script-u.